tisdag 5 mars 2024

Så här gör jag

Denna gång tänkte jag gå igenom hur jag har strukturerat mitt sparande. Det är klokt att på förhand fundera över om en investering bör ge omedelbar avkastning eller om man kan vara tålmodig under flera år. Om det rör sig om en utdelningsaktie är jag ofta tålmodig eftersom jag kompenseras genom utdelningar. Å andra sidan, om det är ett certifikat som inte ger utdelning, vill jag att kursen snabbt börjar stiga så att jag åtminstone har en teoretisk möjlighet att ta hem vinster. Det är också viktigt att bestämma hur mycket jag är villig att betala för tillgången och till vilket värde jag säljer. Dessa överväganden är bra att dokumentera, eftersom mitt framtida jag troligen glömmer dem annars.


Börshandlat: Aktier, ETF, certifikat och fonder

Aktier är min huvudsakliga investering och kan vara en relativt pålitlig inkomstkälla, särskilt om de ger utdelning. Jag investerar i utdelningsaktier, helst de som är högutdelare. Utdelningarna återinvesteras oftast i nya aktier, vilket inte nödvändigtvis behöver vara samma företag som gav utdelningen. Argumentet för att köpa aktier efter utdelning är att priset ofta sjunker, vilket ger fler andelar inför nästa års utdelning. Mina utdelningsaktier är avsedda för långsiktigt ägande och representerar en långsam investeringsstrategi.

Jag äger certifikat och ETF (börshandlade fonder) i tillgångar som annars är svåra att handla med eller förvara, som exempelvis koppar eller olja. Dessa certifikat förväntas ge snabb avkastning och kommer sannolikt att säljas när det finns möjlighet att ta hem vinster.

Endast 2-5% av mina investeringar är i fonder, och jag planerar inte att öka detta utan snarare minska. Fonder används för att nå marknader som är svåra att investera i direkt, såsom Afrika, Sydamerika eller Asien. Om man inkluderar premiepension och pensionssparande från arbetsgivare blir andelen något högre, men eftersom jag har begränsad kontroll över dessa medel räknar jag inte med dem i min investeringsstrategi.


Lån och Amortering: En Blick på Investeringar och Fastighetslån

Jag allokerar en relativt stor del av mina investeringar (cirka 5-10%) till utlåning till fastighetsprojekt via kameo och jag förväntar mig att detta kommer öka något framöver. Denna typ av investering ger en långsam men förutsägbar avkastning. Det är viktigt att notera att denna investering inte sker via ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, vilket innebär att skatten är högre. All avkastning från dessa lån återinvesteras i nya lån, vilket ger en “ränta på ränta”-effekt. Jag anser att detta är ett bra sätt att sprida risker, särskilt eftersom avkastningen är förutsägbar.

En annan aspekt som jag vill nämna när vi diskuterar lån är amortering på mitt huslån. För några år sedan började jag öka amorteringen ganska aggressivt, särskilt under perioder när jag inte hittade andra attraktiva investeringsobjekt. Fördelen med amortering är att det minskar en löpande kostnad. Personligen ogillar jag löpande kostnader, så detta kändes som en rätt väg att gå.

Det diskuterades mycket om huruvida noll- eller minusräntor skulle vara hållbara i framtiden. Jag hade en stark övertygelse att ingen vill ta en risk utan att bli kompenserad. Därför började jag amortera 4-5 gånger mer än vad som var nödvändigt. Det visade sig vara en klok strategi när räntorna började stiga. Jag ser detta som ett bra investeringsalternativ, även om det är svårt att mäta framtida besparingar före räntehöjningarna.


Fastighet och Uthyrning: En Blick på Investeringar och Valuta

Jag funderar på fastighetsinvesteringar som förhoppningsvis kan bli möjliga framöver, kanske redan under 2025. Att investera i fastigheter ger långsamma inkomster, och en del av dessa intäkter återinvesteras helt eller delvis i fastigheten för att höja dess värde. Eftersom jag har amorterat av större delen på mitt befintliga huslån så borde jag ha goda förutsättningar för ytterligare ett fastighetslån. 

Jag undviker att ha stora mängder FIAT-valuta (traditionell valuta) eftersom den snabbt förlorar värde och sällan ger någon betydande avkastning, istället investerar jag överskottet så snart som möjligt. För löpande kostnader som drivmedel och mat utnyttjar jag räntefri kredit. Genom att göra detta låter jag kreditutfärdaren ta valutarisken och hantera eventuell värdeminskning. Så länge jag alltid betalar fakturan varje månad kostar krediten inget extra på de kreditkort jag har. Om man missar betalningen blir det dock snabbt dyrt, så jag undviker det till varje pris. Dessutom har jag inga månadsavgifter för kreditkorten. En annan fördel är att köp med kreditkort genererar bonuspoäng och ger lite återbäring. Krediten minskar också mitt behov av kontanter för oförutsedda utgifter. Jag vill dock tillägga att jag är sparsam, så jag handlar sällan i onödan och använder krediten sparsamt.

Tack för att du läser SpararPengarna och dela gärna med dig av dina egna tips i komentarerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar