måndag 4 december 2023

Värdefullt införmation när man investerar


Att investera på börsen kan vara en utmaning, eftersom det kan vara svårt att få en helhetsbild av vad man faktiskt köper. Siffror och reklam kan ge oss en del information, men de berättar inte hela historien.

Ett företag med starka siffror indikerar troligen en sund ekonomisk hälsa, eller åtminstone att det har presterat bra i det förflutna. Om ett företag ofta nämns i media, kan det vara ett tecken på effektiv marknadsföring, särskilt om det mesta som sägs är positivt.

För att få en djupare förståelse för vad man investerar i, kan det vara värt att göra lite extra efterforskning. Detta kan vara svårt om företaget är baserat utomlands eller om dess produkter är svåra att testa, som till exempel uran eller komponenter till SpaceX. Men i många fall kan man prova att bli kund hos företaget och köpa någon av deras produkter.

Det kan också vara värdefullt att fråga andra om deras erfarenheter av företaget och dess produkter. Om allmänheten generellt sett tycker att företaget levererar bra produkter, är det troligt att företaget har lyckats bra.

Ett exempel på detta är när jag frågade några av mina kunder som hyr sina lokaler av Nyfosa om deras upplevelser, dessutom ser jag nyfosas skyltar ganska ofta på deras fastigheter och företaget ger generellt sett ett bra intryck. Det kan också vara till hjälp att prata med någon som arbetar för eller med företaget. Oavsett om personen är en chef eller en anställd på lägre nivå, kan man få en känsla för företagets hälsa genom att se om personalen verkar trivas.

Om företaget finns i närheten kan man alltid undersöka hur det ser ut där. Detta kan vara särskilt intressant för fastigheter eller butiker, men det kan ge en bättre bild oavsett. Man kan till och med ringa deras kundtjänst och se hur man upplever den. All information man kan få är värdefull när man investerar.

Jag läste nyligen om marshmallowtestet på bloggen “Miljonär innan 30” och jag tänkte dela med mig av en kommentar jag skrev där. För mig är det inte svårt att investera, problemet uppstår ofta längre fram om det skulle bli en nedgång. Det är då jag verkligen måste ta mig samman och fundera på varför jag gjorde investeringen från början.

För att hjälpa mig med detta skriver jag en förklaring till mitt framtida jag innan jag investerar. Jag berättar varför jag tror att det är en bra idé att köpa, vad jag hoppas få ut av det och när det kan vara läge att sälja. Detta blir ett mycket värdefullt stöd för mig i framtiden om jag är osäker på vad jag ska göra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar