onsdag 20 september 2023

Det räcker inte att man vill

När jag läser regeringens bedömning att de först 2025 förväntas klara sitt inflationsmål på 2% som enligt min uppfattning även det är ett misslyckande, borde vi inte snarare försöka tjäna in allt som redan förlorats i inflation än att nöja oss med att fortsätta förlora tillgångar. Jag läser också att BNP förväntas minska med 0,8% för helåret 2023 så tänker jag att hela 2023 och en bit in i 2024 kommer vara ett år jag gör investeringar och fortsätter utbilda mig förutsatt att min inkomst tillåter det. Jag läser vidare och ser att nästa år förväntas BNP gå upp 1% vilket i sig inte är särskilt mycket med tanke på vad den redan gått ner men om man antar att det fortsätter 2025 med tillväxt så är det först då man kan se uppsidan. 
Det jag inte ser i artikeln är vad de tror skulle få ekonomin att gå bättre? Det räcker inte att man vill jättemycket utan det måste även finnas en plan, men hittills ser jag inte att man långsiktigt löst grunden till problemen som till stor del är enligt min mening är att industrin och hushållen behöver pålitlig och billig energi för att vara fungerande och konkurrenskraftiga, tvärt om så har man snarare gjort detta värre genom att sätta plåster på problemet med att betala ut bidrag och hoppas på att problemet skall lösa sig utan ytterligare åtgärd.


REF:
https://omni.se/regeringen-spar-uppnatt-inflationsmal-forst-ar-2025/a/O87PGA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar